χοροθεατρική ομάδα 14η ΜΕΡΑ
καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Αγγέλου

Ο οπτική της διεύρυνσης της χορευτικής παράστασης από κινησιολογικό θέαμα σε ενιαίο συμβάν και νευραλγικά οργανωμένο θεατρικό δρώμενο, είναι το είδος της παράστασης που εκπροσωπεί η ομάδα «14η ΜΕΡΑ».

Η πρότασή της παρουσιάζεται μέσα από το Χοροθεατρικό είδος, όπου πηγή της κίνησης είναι ο αναδυόμενος εσωτερικός κόσμος του ερμηνευτή, που αποκαλύπτεται μέσα από την απόδοση συγκεκριμένου χαρακτήρα.

Η ομάδα «14η ΜΕΡΑ» ιδρύθηκε το 1990 από τη Μαρία Αγγέλου και επιδοτείται από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.