Εκπαιδευτικό έργο

Η ομάδα 14η ΜΕΡΑ διοργανώνει με πάγια τακτική ετήσια εργαστήρια και εξειδικευμένα σεμινάρια, προσθέτοντας νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία του χορού. Διδάσκοντας συστηματικά χορό τα τελευταία 15 χρόνια, η Μαρία Αγγέλου έχει διαμορφώσει μέσα από τη δική της μεθοδολογική προσέγγιση ένα τρόπο διδασκαλίας που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην ουσία και την αρχή της κίνησης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας ή προηγούμενης εμπειρίας να οδηγηθεί συστηματικά, βήμα προς βήμα στην καλύτερη γνώση των νόμων του σώματος, στη βαθειά κατανόηση και στην απόκτηση ελέγχου. Με εργαλεία την ενσυνείδητη κίνηση, τη χρήση εικόνων, με μία διαρκή επανεξέταση αυτού του ζωντανού οργανισμού που είναι φορέας εμπειριών, αποσκοπεί στην πλήρως συνειδητή κίνηση που είναι η απαρχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συνεπώς το κοινό των μαθημάτων περιλαμβάνει ανθρώπους που ασχολούνται με τις παραστατικές τέχνες (ηθοποιούς – χορευτές), αλλά διευρύνεται και έξω από αυτόν το χώρο.

Το εκπαιδευτικό έργο της ομάδας διέπεται επίσης από κοινωνική ευαισθησία και πρόθεση παρέμβασης στη σύγχρονη κοινωνική - καλλιτεχνική πραγματικότητα. Έχοντας πλήρη συνείδηση των δυσκολιών προσβασιμότητας στο χοροθέατρο από ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, η 14η ΜΕΡΑ έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά – καλλιτεχνικά προγράμματα που επιτρέπουν την ενημέρωση, συνεργασία και ενεργό συμμετοχή νέων που αντιμετωπίζουν έντονα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα (πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς). Για τη περίοδο Δεκέμβριος 2006 - Οκτώβριος 2007 η 14η ΜΕΡΑ υλοποιεί πιλοτικό σχέδιο καλλιτεχνικής δράσης με άτομα με προβλήματα όρασης με τίτλο ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗ: Σύγχρονος Χορός για Όλους με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Στόχος του συνολικότερου εκπαιδευτικού έργου της ομάδας είναι η δημιουργία ευκαιριών για την όσο το δυνατόν αρτιότερη αξιοποίηση των εκφραστικών και θεραπευτικών δυνατοτήτων του χορού από διαφορετικές κατηγορίες πληθυσμού, αναιρώντας τους περιορισμούς που θέτει η προσέγγιση της «κλειστής» τέχνης.